Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Jun 07, 2024

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST veikla PEN@Hydropower, startavo 2022 m. Projekto tikslas – sukurti mokslininkų, tyrėjų, inžinierių tinklą, bendradarbiauti kviečiant ir kitas - politikos, industrijos, verslo ar vietos bendruomenių - suinteresuotas grupes. Viskas tam, kad būtų propaguojama darni hidroenergetikos plėtra dekarbonizuotos Europos ateičiai. Sparčiai besiplečiantis tinklas šiuo metu jau vienija 273 narius iš 34 valstybių.

Projekto veiklos vystomos penkiose darbo grupėse. Pirmoji nagrinėja lanksčią energetikos sistemą ir hidroenergetikos, turinčios akumuliacinių galių, tinkamą išnaudojimą joje. Antroji nagrinėja inovacines skaitmenizacijos galimybes hidroenergetikos sektoriuje. Trečioji nagrinėja hidroenergetikos ir klimato kaitos sąryšį. Tiriant ne tik, kaip hidroenergetika gali būti išnaudojama kovojant su klimato kaita, bet ir kaip klimato kaitos pokyčiai įtakoja ir pačią energijos rūšį ir jos išnaudojimo galimybes. Ketvirtoji darbo grupė, kuriai vadovauja VDU Vandens inžinerijos katedros doc. dr. Egidijus Kasiulis, nagrinėja dabartinę hidroeneregtikos politinę situaciją Europoje, kartu prognozuojant kokie reikalavimai hidroenergetikai gali būti keliami 2030-2050 m. ir kokie teisės aktai turėtų keistis tiek Europiniu, tiek nacionaliniu lygiu, kad naują hidroeneregtikos svarbą ateities energetikos sistemoje, įtvirtinti. Penktoji, jungianti darbo grupė, bando į hidroeneregtiką pažvelgti iš holistinės perspektyvos. Tapti bet kurios darbo grupių nariu galima bet kuriuo viso projekto vykdymo metu, kuris tęsis dar du metus.

Nors COST veiklos nefinansuoja mokslinių tyrimų, tai yra puiki galimybė mokslininkams kalbėti apie esamas problemas ir jas aiškiai išsakyti vienu balsu. Geras to pavyzdys yra 2024 m. rugsėjį Briuselyje organizuojamas bendras renginys su Europos Komisijos atstovais. 

Siekiant pritraukti kuo daugiau jaunimo į hidroenergetikos sektorių, PEN@Hydropower kiekvienams metais organizuoja tarptautines mokyklas jauniesiems mokslininkams, kuriose kalbama apie hidroenergetikos svarbą ir darnią jos plėtrą. PEN@Hydropower taip pat finansuoja tokių mokslininkų stažuotes, sudaro jiems galimybes vykti į konferencijas. Tai dar viena problema, į kurią projektas bando atkreipti dėmesį. Mažėjantis inžinerijos mokslus pasirenkančių studentų skaičius yra ne tik Lietuvoje. Vis dažniau dalykai, suteikiantis žinias apie hidrotechninius statinius, hidroenergetiką ar turbinas pervedami į pasirenkamus dalykus arba išvis išnyksta iš studijų žemėlapio.

PEN@Hydropower internetinis puslapis:

https://www.pen-hydropower.eu/

Už beveik 100 tūkst. eurų restauruojamas vieno iš Biržuvėnų dvaro sodybos statinių stogas

Biržuvėnų dvaro sodybos buvusį kartono fabriką Telšių rajone … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai